HV390 Series SharkFLEX® DuoClean® Vacuum FAQs

This article contains the FAQs for the HV390 Series SharkFLEX® DuoClean® Vacuum. This supports the following product SKUs HV390, HV391, HV392, HV392C, HV394Q, HV394QBL, HV394QCO, HV394QGR, HV394QRG, and HV394QS.